โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

ประกาศโรงพยาบาล

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 3,485,110
2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 111,007
3 ค่าสาธารณูปโภค 47,676
4 งานจ้าง 15,320
5 งานซ่อม 39,514
6 ยานพาหนะ 86,557
7 วัสดุการแพทย์ 1,092,454
8 วัสดุงานทันตกรรม 215,592
9 วัสดุงานบ้านงานครัว 190,969
10 วัสดุสำนักงาน 279,579
11 อื่นๆ 198,641
12 เทคนิคการแพทย์ 589,905
รวม 6,352,324 บาท