โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

ประกาศโรงพยาบาล

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 1,744,555
2 ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ 72,750
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 265,167
4 ค่าสาธารณูปโภค 104,407
5 งานจ้าง 158,388
6 งานซ่อม 85,692
7 ยานพาหนะ 110,835
8 วัสดุการแพทย์ 1,893,317
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,520
10 วัสดุงานทันตกรรม 439,737
11 วัสดุงานบ้านงานครัว 416,199
12 วัสดุสำนักงาน 489,862
13 อื่นๆ 395,372
14 เทคนิคการแพทย์ 861,068
รวม 7,197,869 บาท