โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

ประกาศโรงพยาบาล

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ครุภัฑณ์การแพทย์ 1,763,225
2 ครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ 136,600
3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 359,057
4 ค่าสาธารณูปโภค 143,250
5 งานจ้าง 158,388
6 งานซ่อม 120,633
7 ยานพาหนะ 144,371
8 วัสดุการแพทย์ 2,547,381
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 417,580
10 วัสดุงานทันตกรรม 574,390
11 วัสดุงานบ้านงานครัว 743,412
12 วัสดุสำนักงาน 604,504
13 อื่นๆ 559,140
14 เทคนิคการแพทย์ 1,199,108
รวม 9,471,039 บาท