โรงพยาบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย Version 2.0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวสารเว็ปไซต์

ตำแหน่งงาน

Gallery

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# เรื่อง วันที่

ประกาศโรงพยาบาล

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2564

# ประเภทจัดซื้อ มูลค่าจัดซื้อ
1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 212,090
2 ค่าสาธารณูปโภค 67,055
3 งานจ้าง 78,950
4 งานซ่อม 59,283
5 ยานพาหนะ 52,296
6 วัสดุการแพทย์ 1,281,084
7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 147,870
8 วัสดุงานทันตกรรม 110,489
9 วัสดุงานบ้านงานครัว 616,517
10 วัสดุสำนักงาน 258,750
11 อื่นๆ 366,556
12 เทคนิคการแพทย์ 1,524,034
รวม 4,774,974 บาท