รายละเอียด

เนื้อหา

ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 11 คัน

From: Admin 22 กรกฎาคม 2558 10:06

ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 11 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download