รายละเอียด

เนื้อหา

ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 6 คัน

From: Admin 22 กรกฎาคม 2558 10:08

ประกาศประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download