รายละเอียด

เนื้อหา

ขอเชิญเข้ารับบริการทันตกรรมฟรี .... วันที่ 21 ตค. 2559

From: Admin 18 ตุลาคม 2559 15:07

ฝากประชาสัมพันธ์ครับ เนื่องในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นวัน ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ ทันตกรรมฟรี.... โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลเวียงแก่น ครับ

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download