รายละเอียด

เนื้อหา

รพ เวียงแก่น ถวายพวงมาลาสักการะ วันปิยะมหาราช

From: Admin 02 พฤศจิกายน 2559 11:59

ประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาถวายพวงมาลาสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการ อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

 เนื่องในวันปิยมหาราช

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download