รายละเอียด

เนื้อหา

รพ.เวียงแก่น จัดทำบุญตักบาตรวันพยาบาล

From: Admin 02 พฤศจิกายน 2559 12:08

รพ.เวียงแก่นจัดทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 

โรงพยาบาลเวียงแก่น และประชาชน ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โรงพยาบาลเวียงแก่นจึงได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพยาบาล  เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download