รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศสอบราคา รถพยาบาล (รถกระบะ)

From: Admin 17 มกราคม 2560 14:03

ประกาศสอบราคา รถพยาบาล (รถกระบะ)

ขับเคลื่อน 4 ล้อ  กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  2400  ซีซี

รพ.สต.ผาตั้ง