รายละเอียด

เนื้อหา

คุณทศวรรณ คงทะ จาก จ.สมุทรสาคร มอบเครื่องวัดความดัน

From: Admin 21 กุมภาพันธ์ 2561 11:03

โรงพยาบาลเวียงแก่น ขอขอบพระคุณครอบครัวคงทะ โดยคุณทศวรรณ คงทะ จาก จ.สมุทรสาคร มอบเครื่องวัดความดัน จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ รพ.เวียงแก่น เพื่อใช้ให้บริการผู้ป่วย ทาง รพ.เวียงแก่น จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยต่อไป

เกี่ยวกับข่าวนี้

Download